Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

alberta
1113 ad90
Reposted fromMiziou Miziou viabagatela bagatela

February 25 2017

9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik vialiveattherainbow liveattherainbow
alberta

“ Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem ”

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromNajada Najada viadygoty dygoty
alberta
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viasamotnynawigator samotnynawigator

February 24 2017

alberta
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viablubra blubra
alberta
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
alberta
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
alberta
5699 5f1a
alberta
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszydera szydera
alberta
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viabagatela bagatela
alberta
6074 1de5
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viametalfairy metalfairy
alberta
alberta
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
alberta
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabagatela bagatela

February 23 2017

alberta
5639 391f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagdziejestola gdziejestola

February 22 2017

alberta
alberta
Reposted fromjasminum jasminum viaalicemeow alicemeow
alberta
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

February 21 2017

alberta
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
alberta
6294 cdfa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl