Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

4122 7379
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacomatosegirl comatosegirl

December 17 2017

alberta
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viabagatela bagatela

November 20 2017

alberta
7582 c83a 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaQudaci Qudaci
alberta
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaecce ecce

November 15 2017

alberta
7994 4c24 500
Reposted fromNekoii Nekoii viakaesekuchen kaesekuchen
alberta
2005 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viakillthemwithsmile killthemwithsmile
alberta
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7366 a035 500

xizor14:

Thor Ragnarok (2017)

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viarhubarbrr rhubarbrr
alberta
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viarhubarbrr rhubarbrr
alberta
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaincentive incentive
alberta
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajoannna joannna
alberta
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viabagatela bagatela

November 06 2017

0796 d6b6 500
Reposted frommanxx manxx viavimes vimes

November 05 2017

alberta
3627 0bf2 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viametafnord metafnord
alberta
9661 17eb 500
Reposted fromexistential existential viaImmortalys Immortalys

November 02 2017

alberta
1446 01d6 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viazvr zvr
alberta
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viawrite-url-here write-url-here

October 29 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl